Kontakta oss
Vår teknologi - STEP

 

Samla, hantera och dela master data

I en starkt konkurrensutsatt global ekonomi där data är en absolut förutsättning, vänder sig branschledare till Stibo Systems för att konsolidera sina produktmasterdata och göra dem mer tillförlitliga.

Stibos STEP är en produktfokuserad masterdataplattform som hjälper företag att förvandla masterdata till en tillförlitlig resurs. Den breda funktionaliteten, den kraftfulla datamodelleringen och den stora kapaciteten att hantera arbetsflöden gör att du kan öka företagets prestanda och särskilja dig från konkurrenterna genom att på ett mer effektivt sätt samla, hantera och dela produktmasterdata – de tre nycklarna till att upprätta och upprätthålla en stabil leverantörskedja för produktinformation.

STEP är en kritisk komponent för företag som arbetar med att förbättra sina affärsprocesser och snabbare få ut produkter på marknaden genom att förbättra sin masterdatastrategi. STEP består av en unik kombination av masterdatahantering (Master Data Management, MDM), produktinformationshantering (Product Information Management, PIM), digital resurshantering (Digital Asset Management, DAM) och företagsomfattande publicering över alla kanaler i en och samma plattform, med enhetliga användargränssnitt som ger fullständig kontroll över informationsleverantörskedjan.

STEP kombinerar flera företagsverktyg till en enda sammanhängande tillämpning, så att företag kan hantera hela produktinformationscykeln:

  • Insamling av råmasterdata och digitala tillgångar från partners och olika källor.
  • Förädling och hantering av data och resurser på en central plats.
  • Enkelt och problemfritt göra konsekventa data och resurser tillgängliga över hela verksamheten.
  • Publicering av godkända data för kanaler för inköp, leverantörskedja, logistik, marknadsföring, försäljning, distribution och support.
  • Tillhandahållande av godkända e-kataloger över data och resurser till partners och datapooler.

Upptäck hur STEP hjälper dig att mer effektivt hantera, samla in och dela alla affärssystem och -processer, oavsett format, språk, valuta eller begränsningar i fråga om fysisk placering.

Se varför STEP - och dess senaste version Trailblazer - har blivit en favorit bland många ledande företag världen över. Och hur kan STEP hjälpa dig?

Läs produktbroschyr

Besök vår kunskapsbas