Kontakta oss
Publicering över flera kanaler

För företag som är verksamma i en flerkanalspubliceringsmiljö är det viktigt att problemfritt kunna hantera, samla in och dela masterdata. Till skillnad från MDM-plattformar som främst fokuserar på den infrastrukturella kapaciteten för att hantera masterdata utan att innehålla viktiga funktioner för flerkanalspublicering, går STEP långt utöver den grundläggande hanteringen och distributionen av data.

Avancerade verktyg för flerkanalspublicering

Med STEP:s avancerade och funktionsfyllda verktyg för flerkanalspublicering kan du publicera masterdata enkelt och konsekvent via både tryckta kanaler och online-kanaler, utan att behöva skapa dyra och klumpiga punkt-till-punkt-datakanaler.

Dessutom blir det med hjälp av STEP:s effektiva verktyg för datadistribuering enklare att synkronisera produktinformationen – oavsett format, språk, valuta eller fysisk placering – med administrativa program och externa system inom hela informationsleverantörskedjan.

Därmed kan du använda en enda informationskälla till flerkanalspubliceringen, vilket gör att du kan framföra ditt meddelande konsekvent via alla publiceringskanaler. Resultatet blir framgångsrik flerkanalsanvändning inom hela företaget.

Trycksakspublicering med STEP

En grundläggande och unik fördel med STEP-plattformen är förmågan att kombinera tillförlitliga masterdata med en oöverträffad uppsättning verktyg för flerkanalspublicering som är sömlöst integrerade med ledande DTP-program från Quark och Adobe.

Med STEP kan du snabbt och effektivt publicera till alla tänkbara typer av tryckta medier, inklusive:

 • Avancerade kataloger med komplicerade layout- och designegenskaper
 • Referenskataloger på tusentals sidor
 • Broschyrer om produkter eller tjänster
 • Reklamblad och utskick
 • Annonser och skyltmaterial
 • Program- och användaranvisningar
 • Datablad
 • Tekniska handböcker
 • Installationsmaterial och relaterad dokumentation
 • Emballage
 • Taggar och hylletiketter
 • Allt annat tryckt material som ingår i flerkanalspubliceringen

Elektronisk publicering med STEP


Att styra leveransen och hanteringen av produktinnehållet för dina webbplatser och e-handelstillämpningar är en viktig del av all flerkanalspublicering. STEP:s visuellt rika och intuitiva användargränssnitt gör att företagsanvändare enkelt kan uppdatera all online-information utan att behöva blanda in IT-personal eller andra knappa tekniska resurser. Exempel på online-verktyg STEP kan publicera data till:

 • Webbplatser
 • Mikrowebbplatser
 • Webbkataloger
 • Portaler
 • Konfigureringsverktyg för produkter och tjänster
 • Sökverktyg för webb och företag
 • E-handelsgiganter som eBay och Amazon.com

Eftersom kunderna använder en rad kanaler för handel och inköp, behöver företagen en strategi för flerkanalspublicering som står stadigt på en stabil produktinformationsgrund. Det är där som STEP kapacitet för flerkanalspublicering kan ge dig konkurrensfördelar.